Contact

Organisatie IJsfestijn Boxmeer
Telefoon ijsbaan:
E-mail: info@ijsfestijnboxmeer.nl
IJsbaan in 't centrum van Boxmeer- Evenementenplein bij Gemeentehuis
 

Stichting IJsfestijn Boxmeer:
Voorzitter: Toon Pelzer 06 51227414
Secretariaat/Penningmeester: Elly van Kraaij 

Bestuursleden: 
Ton Kelders, Jan Rutten, 
Henk Broeren, Eric Jeckmans

Bankrelatie: 
Rabobank t.n.v. IJsfestijn Boxmeer  
Rekeningnr: NL16RABO0124782701

IJsmeesters:
Eric Jeckmans en Nico Linders